Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Sights in London

These are the correct pictures for activity 3, p26-27, Activity Book, 4th Grade.

Sight 1  : The Tower of London




Yeoman Warder at the Tower of London, London, England.


Sight 2 : Tower Bridge










Sight 3: The British Museum




(For Greek EFL teachers) You can also download, print and handout the pictures to your students, who will glue them in place of the pictures in the book.   







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου