Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Types of planes VideosTypes of planes

1st Video2nd Video
3rd Video


4th Video

Can you name the videos using one of the four titles:

a) A seaplane landing on water

b) A passenger plane taking off

c) Taking off at night

d) Going to space

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Types of planes information and Quiz

These are the types of planes with the correct pictures and facts for
6th Grade Pupil’s Book • UNIT 4 - The history of the aeroplane • Lesson 2, p.43

 .
Look at the pictures of the planes, read the information and answer the questions in the quiz at the end.
During the activity, you can refer to your Student's Book, the English-Greek Wordreference online dictionary at http://www.wordreference.com/engr/ or your notes to understand an unknown word.


1) Passenger and cargo planes

These planes carry passengers and cargo. Their speed is just below the speed of sound (350-750 MPH). Their engines are very powerful and they can travel very quickly with many people and goods.A British Airways Boeing 747 passenger plane.


A Boeing 747 Cargo plane. Notice that there are no windows on the fuselage


2) Supersonic planes

1,235 km/h or 760 MPH is the speed of sound. Supersonic planes can fly up to three times the speed of sound . They have a special engine and they are designed using lightweight materials.A British Airways Concorde. It had a top speed of Mach 2 or 2.179 km/h or 1.300 MPH

The SR-71B Blackbird holds the record for the fastest plane ever.
It could travel at 3 times the speed of sound or
3,500 km/h or 2200MPH. It was a spy plane.3) Rockets

Rockets fly at speeds 5 to 25 times the speed of sound as they orbit around the earth. They have a very powerful engine in order to travel to space.The Space Shuttle Discovery 

and its seven-member crew liftoff 

from Kennedy Space Center's 

launch pad on 28th October 2007.Space shuttle Endeavour docked to the 

International Space Station in orbit around the Earth. 


Propeller aircraft use one or more propellers to create thrust

 in a forward direction. Most of these planes can fly at 100-350 MPH. Examples of this kind of planes are the two- and four-seater passenger planes and seaplanes that can land on water.
A two-seater plane


A four-seater plane


A seaplane


Now click on the link below and do the quiz.

Types of planes Quiz  

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

4th grade Homework for Monday 10, 2018

Betty's Dream
Κατέβασε το αρχείο Betty's dream activity 4th Grade.pdf, τύπωσε το και γράψε τι κάνει η Betty κάθε μέρα. Την εργασία θα πρεπει να παραδόσεις στην τάξη μέχρι και την Τετάρτη 12/12/18.
Μπορείς επίσης να κατεβάσεις το αρχείο Betty's dream activity 4th Grade.doc και να γράψεις τις απαντήσεις σου στον υπολογιστή σου και μετά, με τη βοήθεια των γονιών σου, να στείλεις την απάντηση στη διεύθυνση apokrit.88543(at)blogger.com και θα δημοσιευτεί στο blog του σχολείου.