Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Let's learn about breakfast in the U.K.
A wonderful mini-site about breakfast in the U.K. A full English breakfast with fried egg, sausagewhite and black pudding, bacon, mushrooms, baked beans, hash browns, toast, and half a tomato

A full Ulster fry served in Belfast, Northern Ireland


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου