Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

New category! Homework for the fourth grade

Τρίτη 23/09

Δ τάξη

Learn the numbers from 1-100 . Write 10 numbers. eg 23= twenty-three


Προτεινόμενος σύνδεσμος

Ας μάθουμε τους αριθμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου