Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Homework 6th grade

23/09 Τρίτη

'Εκτη τάξη

Βιβλίο εργασιών: σελ. 3 άσκηση 2  σελ 4 άσκηση 3 και 4

Present Continuous or Present Simple

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου