Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Fifth grade Unit 7 : Additional material

Some facts about William Shakespeare


Digital Story: El Greco


Digital Story : William Shakespeare


Cloze Test


Multiple ChoiceTime capsule : Famous Greek friends

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου