Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Homework for Wednesday 13th May 2015

4th grade
Write a riddle about a favorite animal.

5th grade
Student's Book p74
Write 8 sentences comparing the gifts for Jim's birthday party.

6th grade
Student's Book p75 activity B

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου