Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Homework for Wednesday 22nd April 2015

4th grade
Workbook p42, activity 5


5th grade
Workbook p30 activity B
Workbook p32 activity E


6th grade
Workbook p49 activity 1
Workbook p52 activity 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου