Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Homework for Monday 8th December 2014

3rd Grade (Τρίτη Τάξη) 
Βιβλίο Ασκήσεων σελίδα 26 άσκηση 5


4th  Grade ( τετάρτη Τάξη )
Βιβλίο μαθητή   σελ 35 άσκηση 5, Look at the children and write about them : 
example :  Hello! Im from Egypt. Im Egyptian. My name is Omar. 
5th Grade 
Student's book p33. activity H
Portfolio
Make a list of your good and bad habits. Think about school, home, friends, parents, pets. Make a list of them on a cardboard to put in the classroom. You can add that piece of writing in your portfolio.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου