Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Homework for Wednesday 12th November 2014

5th  Grade 

  Workbook p13 act D.
Complete the dialogue.


6th Grade
 Student's Book p20 VERBS OF SENSES. 
Write sentences using the verbs smell, taste, feel, look and sound.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου