Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Homework for Monday 3rd November 2014

3rd Grade (Τρίτη Τάξη)

 Τα γράμματα "Y y " και ''Z z"


4th Grade
Βιβλίο εργασιών σελ. 15 άσκηση 1

5th Grade 
Student's book p26. An e-mail.
Copy the e-mail in your notebook and practice reading it aloud.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου