Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Homework. 6th Grade

25/09/2014

Student's book page 6 A

Write about why you like or you don't like the school subjects in the picture.
example: I like Physical Education because I like playing football.

Workbook page3 ex2, page 4 ex 3 & 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου