Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Present Continuous

Positive and negative exercise 1

Positive and negative exercise 2

Make the present continuous - 'yes / no' or 'wh' questions exercise 1

Make the present continuous - 'yes / no' or 'wh' questions exercise 2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου